Onderwijs Direct

Remedial Teaching & Onderwijspraktijk

 

Even voorstellen

 

Mijn naam is Sylvia de Beir. Oprichter en eigenaar van praktijk Onderwijs Direct in Krommenie.

Al bijna 20 jaar werk ik met veel plezier en enthousiasme in het basisonderwijs.

Naast het werk als leerkracht en intern begeleider in het reguliere basisonderwijs, heb ik ook ervaring opgedaan in het Speciaal Basisonderwijs. Hier heb ik veel geleerd over kinderen die speciale onderwijsbehoeften hebben, zoals bijvoorbeeld autistische kinderen of kinderen met adhd.Ook heb ik kinderen met een rugzakje begeleid in het basisonderwijs en leerlingen die extra aandacht en hulp nodig hadden met rekenen, taal, lezen of spelling.

Ik heb verschillende opleidingen gevolgd om kinderen beter te kunnen begeleiden en om mijn pedagogische en

didactische vaardigheden te vergroten. De opleidingen voor het Speciaal Onderwijs, Interne begeleiding en Remedial

Teaching heb ik met goed resultaat afgerond. Begin 2014 heb ik de Mastercourse "kinderen met ernstige spellings-

en leesproblemen en dyslexie" gevolgd bij het Seminarium van Orthopedagogiek.

 

Ik hoop met de begeleiding en lessen van Onderwijs Direct kinderen het steuntje in de rug te geven dat ze nodig hebben

om de basisschool (en het vervolgonderwijs) beter te kunnen doorlopen. Hierbij vind ik het belangrijk dat kinderen zich

op positieve wijze kunnen ontwikkelen en met plezier naar school kunnen gaan. Ook wil ik kansen en mogelijkheden

creëren voor ouders om hun kind(eren) beter te kunnen helpen en ondersteunen bij het schoolwerk.

In mijn praktijk gebruik ik afwisselende werkvormen en uitdagende en motiverende materialen.

 

 

Onderwijs Direct

Krommenie en omgeving

info@onderwijs-direct.nl

© Onderwijs Direct 2018